Debut Album ”Ay Ana”

AY ANA: SO DUO’dan ilk albüm

Ay, Ay Ana, Ana Ay!
İşit sesimizi
Ört üzerimizi
Göster bizi bize!

Sumru Ağıryürüyen ve Orçun Baştürk‘ün 2016’dan bu yana sürdürdükleri ikili projeleri SO Duo‘nun ilk albümü AY ANA, Mayıs ayında Kalan Müzik‘ten yayınlandı. Adını albümün ilk şarkısından alan AY ANA, yıllardır iz bırakan topluluk ve projelerden tanıdığımız iki müzisyenin, gelenekselden avangarda farklı deneyim ve ilgilerini alt-folk ya da diğer şemsiyesinde buluşturdukları bestelerinden oluşuyor. Albümde, SO Duo’nun kendi sözlerinin yanı sıra, Aşık Veysel, Yunus Emre, Lao Tzu gibi isimler, eski Uygur diyalektiyle bir fal kitabı olan Irk Bitig gibi kadim metinler ya da yerli uygarlıklardan esinlenmeler dikkat çekiyor.  Bir şarkının sözleri de edebiyatçı İbrahim Metin ile Sumru Ağıryürüyen’in ortak çalışması. AY ANA gerek panduri, mandolin, klavye, elektronikler ve davuldan oluşan sıradışı enstrüman bileşimi  gerek ses ile söz arasında, sadeliği gözeterek kurduğu ince dengeyle, hem aşina hem de şaşırtıcı bir deneyim vaat ediyor.

AY ANA’nın şarkılarına ses veren Sumru Ağıryürüyen ayrıca mandolin, klavye ve perküsyonda; Orçun Baştürk ise panduri, davul, ses, klavye, elektroniklerde yer almakta. Klasik kemençenin genç ustalarından Elif Canfezâ Gündüz de albümde bir parçaya konuk oldu. Albümde şarkıların yanı sıra bir enstrümantal parça, bir de radyo meraklılarını gülümsetecek bir kayıt var.

Tüm besteleri ikilinin ortak çalışması ya da Orçun Baştürk’ün olan on iki parçalık albümde, SO Duo’ya ait sözleri Sumru Ağıryürüyen kaleme aldı. Düzenlemeler ise Orçun Baştürk’e ait.  Kayıtlar ve miksler Kedi Müzik‘te Ender Akay ve Ömer Taşkın ve ayrıca Orçun Baştürk, mastering ise Cafer Ozan Türkyılmaz tarafından gerçekleştirildi. Albümün kapağını Kanada’da yaşayan sanatçı Yeşim Tosuner yaptı.

soduo.wordpress.com
instagram.com/soduomusic
facebook.com/soduo

Sumru Ağıryürüyen ve Orçun Baştürk:
Türkiye’de yıllardır ilgiyle izlenen topluluk ve projelerde yer alan Sumru Ağıryürüyen (Mozaik, Bir Balkan Yolculuğu, Sert Sessizler) ve Orçun Baştürk (İstanbul Blues Kumpanyası, Saska, Replikas, Kırıka, Taner Öngür ve 43.75), müziklerini Avrupa, ABD, Asya, Uzakdoğu ve Ortadoğu’da sergilediler, farklı ülkelerden müzisyenlerle ortak çalışmalar yaptılar. Sumru diğer türlerde ses getiren çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin özgür doğaçlama alanındaki  ilk kadın seslerinden biri olarak dikkat çekerken, Orçun kendine özgü güçlü müzik diliyle hem önde gelen bir davulcu hem de besteci olarak tanınıyor.  Gruplarıyla çıkardıkları ve konuk oldukları çok sayıda albümün yanı sıra Sumru’nun Issız (Kalan 2009) adlı bir solo albümü, Orçun’un da  solo çalışmalarını yayınladığı Oichuung adıyla beş EP’si  bulunuyor. İki müzisyen, 2013’ten bu yana,  kendi çalışmalarının yanı sıra birlikte de yol alarak Konjo, Sappho, Black Sea-Balkans Line, Ayde Mori Yeniden gibi doğaçlamadan geleneksele farklı çalışmalara imza atmaktalar.

sumruagiryuruyen.com
orcunbasturk.wordpress.com

AY ANA:
1. Ay Ana (Söz: Sumru Ağıryürüyen, Müzik: SO Duo)
2. Ey Dost! (Söz: 15. yy Hintli mistik ve sufî şair Kebir, Müzik: Orçun Baştürk)
3. Söylemeden Anladık (Söz: Yunus Emre ve Lao Tzu, Müzik: SO Duo)
4. Acı Türkü (Söz: Sumru Ağıryürüyen, Müzik: SO Duo)
5. Dağ Yanar (Söz: Sumru Ağıryürüyen, Müzik: SO Duo)
6. Maske (Müzik: Orçun Baştürk)
7. Derdimi Dökersem (Söz: Âşık Veysel Şatıroğlu, Müzik: SO Duo)
8. Edgü Ol (Söz: Eski Uygurca fal kitabı Irk Bitig’den, Müzik: Orçun Baştürk)
9. Yağmur (Söz: Sumru Ağıryürüyen, Müzik: Orçun Baştürk)
10. Sözcükler (Söz: Sumru Ağıryürüyen, Müzik: Orçun Baştürk)
11. SHODB (radyo kaydı)
12. Yele (Söz: İbrahim Metin – Sumru Ağıryürüyen, Müzik: SO Duo)

CAAA

MOTHER MOON: SO DUO’S DEBUT ALBUM

Oh, Mother Moon!
Hear us
Cover us
Show us ourselves!

MOTHER MOON is the debut album of Turkey’s SO Duo – Sumru Ağıryürüyen and Orçun Baştürk. Released by Kalan Müzik in May 2018, MOTHER MOON is comprised of original songs by SO Duo. The album brings together the creative forces of these two artists who have been the cornerstones of many of Turkey’s leading ensembles in styles ranging from traditional to avant garde for a project that can be labeled as alt-folk, other or perhaps otherworldly.

In addition to writing their own lyrics for MOTHER MOON which are often inspired by oral traditions of indigenous cultures, SO Duo have also drawn on poetry by mystic Anatolian minstrels such as Aşık Veysel and Yunus Emre and from ancient texts such as Lao Tzu’s ‘Tao Te Ching’ and ‘Irk Bitig’ – a book of omens in old Turkic language.

MOTHER MOON achieves a simple and delicate balance from an eclectic assembly of instruments (panduri, mandolin, keyboard, electronics and drums) as well as between sound and words, creating a listening experience that is at once familiar and fresh.

Lead vocalist Sumru Ağıryürüyen plays mandolin, keyboard and various percussion while Orçun Baştürk plays panduri, drums, keyboard and electronics, and sings the backing vocals. MOTHER MOON also features guest artist Elif Canfezâ Gündüz, master of the classical kemençe, on one track.

Music for the twelve tracks on MOTHER MOON was composed by Orçun Baştürk or collectively by SO Duo, original lyrics were written by Sumru Ağıryürüyen and all arrangements were created by Orçun Baştürk. The album was engineered and mixed by Ender Akay and Ömer Taşkın at Kedi Müzik Studio and by Orçun Baştürk and was mastered by Cafer Ozan Türkyılmaz. Album design is by Toronto-based artist Yeşim Tosuner.

soduo.wordpress.com
instagram.com/soduomusic
facebook.com/soduo

Sumru Ağıryürüyen and Orçun Baştürk:
As members of ground-breaking music groups and projects, Sumru Ağıryürüyen (Mozaik,  Balkan Journey, Harsh Consonants) and Orçun Baştürk (İstanbul Blues Kumpanyası, Saska, Replikas, Kırıka, Taner Öngür & 43.75), have performed across Europe, the US, Asia and the Middle East, as well as frequently collaborating with a diverse range of artists at home and abroad. Sumru is a highly respected vocalist in a multitude of styles and is among Turkey’s first free improvising singers. Orçun is an in-demand drummer in many genres and is a composer of an original musical language. In addition to contributing to numerous group recordings, Sumru released Issız, her solo album with Kalan Müzik in 2009 and Orçun has issued five solo EP’s as Oichuung. Since 2013, the two musicians have worked together on a number of other group projects ranging from the traditional to the experimental such as Konjo, Sappho, Black Sea-Balkans Line and Ayde Mori.

sumruagiryuruyen.com
orcunbasturk.wordpress.com

MOTHER MOON (AY ANA):
1. Mother moon (Lyrics: Sumru Ağıryürüyen, Music: SO Duo)
2. Oh, my friend! (Lyrics: 15 c. Hindu Sufi and mystic poet Kabir, Music: Orçun Baştürk)
3. We understood before you spoke (Lyrics: Yunus Emre and Lao Tzu, Music: SO Duo)
4. Bitter song (Lyrics: Sumru Ağıryürüyen, Music: SO Duo)
5. Mountains burn (Lyrics: Sumru Ağıryürüyen, Music: SO Duo)
6. Mask (Music: Orçun Baştürk)
7. If I tell my troubles (Lyrics: Aşık Veysel Şatıroğlu, Music: SO Duo)
8. The omen is good (Lyrics: from Irk Bitig: The Book of Omens, Music: Orçun Baştürk)
9. Rain (Lyrics: Sumru Ağıryürüyen, Music: Orçun Baştürk)
10. Words (Lyrics: Sumru Ağıryürüyen, Music: Orçun Baştürk)
11. Lymnology and oceanography bulletin
12. Mane (Lyrics: İbrahim Metin – Sumru Ağıryürüyen, Music: SO Duo)

Advertisements