KIRKSABIR / PATIENCE FRUIT NEW E.P. 2020

“Zaman zaman ‘karanlığın koyulaştığını’ hissettiğimiz şu günlerde SO Duo, doğrudan kalbimize dokunan müziğiyle bize geleceğin şimdiye kadar yaşadığımızdan daha iyi olacağına dair umut veriyor.”

‘In these days when we time to time feel that “the darkness deepens” SO Duo gives us a prospect that the future will be much better than what we had lived up to now with their music which touches directly to the heart.’

Münir Tireli

 

  1. Arka Bahçe / Back Yard

Ağaçlar bekliyor, üryan
Kuşları değil baharı bekliyor

The trees wait, unclothed
Not for the birds but for the springtime

  1. Fuzuli

Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn
Derd çok hem-derd yok düşmen kavî tâli’ zebûn

Şâhid-i maksad nevâ-yi çeng tek perde-nişîn
Sâgar-i işret habâb-i sâf-i sahbâ tek nigûn

Dost ilgisiz, felek merhametsiz, dünya sükûnetsiz
Dert çok, dert ortağı yok, düşman güçlü, talih zayıf  

Maksadımın şahidi çengin nağmesi gibi perde arkasında
İçki kadehi, şarabın saf kabarcığı gibi ters

Friends don’t care, the fates are mean, and the world is in havoc
Troubles abound, no shoulder to cry on, enemies firm, fortune’s meek

Witness of my intent like the sound of a chang, hides behind the curtain
Goblet of libation like chaste bubbles of wine, stands upside down

(Söz / Lyrics: Fuzuli, gazelinin 1. ve 8. beyitleri / Fuzuli, 1st and 8th couplets of his ghazel)

  1. Bir Büyük Sükûn / A Great Calm

Bir büyük sükûn dinler beni
Umudu dinlediğim yerden

A great calm listens to me
Where I listen to hope

(Söz / Lyrics: Paul Valéry, “Nergis Konuşuyor”dan / from ‘Narcissus Speaks’)

  1. Işığa Dönüyoruz / We Turn to the Light

Bir şeyler değişiyor, seziyorum
Karanlık koyulaştıkça ışığa dönüyoruz

I sense the subtle change in things
We turn to the light as the darkness deepens

SO Duo
Sumru Ağıryürüyen:
ses / vocal
Orçun Baştürk: panduri, victor, synth, bilgisayar / computer

Şarkıların tümünün bestesi, sözleri (2 ve 3 dışında), icrası ve prodüksiyonu SO Duo’ya ait. Sözleri (3 dışında) İngilizceye Bülent Somay çevirdi.

All music are written, performed, and produced by SO Duo. Lyrics are written by SO Duo (except 2 and 3) and translated by Bülent Somay (except 3).

Kapak / Cover art: Orçun Baştürk
Mastering: Cem Ömeroğlu

Yeşilköy ev stüdyosunda kaydedildi. / Recorded at home studio in Yeşilköy. İstanbul – Mayıs / May 2020

BİLGİ Music Label

Teşekkürler / Thanks to: Cem Ömeroğlu, Bülent Somay

“Gurub rengi bir torbaya
Sığar mı ki
Günden kalanlar?”

Dostumuz Güneş Uz’un hatırasına…

‘Could the remains
from the sunlight
fit into a sunset red bag?’

To our dearest Güneş Uz’ memory…
Translation: Talya Balıkçıoğlu